Par nodrošinājuma iemaksu

08.09.2016

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 584. 1 panta pirmo daļu personas, kuras vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē , iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no kustamās mantas novērtējuma. Līdz ar to, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome vērš uzmanību, ka nodrošinājumam jābūt ieskaitītam līdz izsoles dienai, lai zvērināts tiesu izpildītājs varētu pārliecināties, ka nodrošinājuma summa ir ieskaitīta zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā un varētu ļaut interesentiem piedalīties solīšanā.

Savukārt saskaņā ar Civilprocesa likuma 607. panta pirmo daļu persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē , 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome vērš uzmanību, ka, nekustamā īpašuma nodrošinājumam tiesu izpildītāja depozīta kontā jābūt ieskaitītam 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma .

Ņemot vērā minēto, lai potenciālie pircēji varētu būt droši, ka zvērināts tiesu izpildītājs saņems iemaksāto nodrošinājumu par dalību izsolēs, aicinām nodrošinājumu iemaksāt zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms izsoles (kustamās mantas izsoles gadījumā) vai arī trīs darba dienas pirms izsoles pēdējā pieteikšanās datuma (nekustamā īpašuma izsoles gadījumā). Pretējā gadījumā var pastāvēt situācija, ka iemaksātais nodrošinājums vēl nav izpildīts un ieskaitīts zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā, kā rezultātā zvērināts tiesu izpildītājs atsaka personas autorizāciju dalībai izsolē.

Atgriezties