Par izmaiņām zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietās

07.04.2020

Informējam, ka 2020.gada 8.aprīlī spēkā stājas grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām".

Līdz ar to no 2020.gada 8.aprīļa Latvijas Republikā būs 97 zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietas. Likvidētas tiek šādas amata vietas:

  • Kurzemes apgabaltiesas iecirknis Nr.10;
  • Latgales apgabaltiesas iecirknis Nr.22;
  • Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr.38;
  • Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr.49.

Aicinām iepazīties ar minētajiem grozījumiem - https://likumi.lv/ta/id/313621-grozijumi-ministru-kabineta-2010-gada-19-janvara-noteikumos-nr-66-noteikumi-par-zverinatu-tiesu-izpilditaju-skaitu-vinu-amata-v...

Atgriezties