Par izmaiņām Zemgales tiesu apgabala tiesu darba organizācijā no 1.marta

27.02.2018

Ar Tieslietu padomes 2017.gada 12.jūnija lēmumu Nr.43 apstiprināts Zemgales tiesu apgabalā ietilpstošo rajonu (pilsētu) tiesu reorganizācijas plāns, kas paredz, ka no 2018.gada 1.marta, Zemgales tiesu apgabalā būs viena rajona tiesa – Zemgales rajona tiesa. (Proti, atbilstoši minētajam lēmumam Tukuma rajona tiesa un tās sastāvā esošā zemesgrāmatu nodaļa, Dobeles rajona tiesa un tās sastāvā esošā zemesgrāmatu nodaļa, Bauskas rajona tiesa un tās sastāvā esošā zemesgrāmatu nodaļa, Aizkraukles rajona tiesa un tās sastāvā esošā zemesgrāmatu nodaļa, Jēkabpils rajona tiesa un tās sastāvā esošā zemesgrāmatu nodaļa, Ogres rajona tiesa un tās sastāvā esošā zemesgrāmatu nodaļa tiek pievienota Jelgavas tiesai un attiecīgi tās sastāvā esošajai zemesgrāmatu nodaļai, mainot reorganizētās tiesas nosaukumu uz Zemgales rajona tiesa un attiecīgi - Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa.)


Uzsveram, ka Zemgales rajona tiesas darbība arī pēc 1.marta tiks nodrošināta visās līdzšinējo tiesu darbības vietās, tāpat arī Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas darbība tiks nodrošināta visās līdzšinējo zemesgrāmatu nodaļu darbības vietās.

Vēršam uzmanību, ka līdz ar šo tiesu teritorijas reformas posmu tiek mainītas Rīgas tiesu apgabala un Zemgales tiesu apgabala robežas, konkrēti -  līdzšinējā Ogres rajona tiesas teritorija tiek pievienota Zemgales tiesu apgabalam.

Pielikumā pievienojam informatīvu materiālu par ieviestās reformas būtību un tiesas darba organizāciju pēc reformas, kas ietver arī biežāk uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem.

Jebkuru neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar tiesā nozīmētajām kontaktpersonām (informācija par tām atrodama informatīvajā materiālā).

Pievienotie faili

Atgriezties