Par izmaiņām Vidzemes tiesu apgabala tiesu darba organizēšanā

14.02.2018

Informējam, ka ar Tieslietu padomes 2017. gada 12. jūnija lēmumu Nr. 42 apstiprināts Vidzemes tiesu apgabalā ietilpstošo rajonu (pilsētu) tiesu reorganizācijas plāns, kas paredz, ka no 2018. gada 15. februāra Vidzemes tiesu apgabalā būs viena rajona tiesa – Vidzemes rajona tiesa. Proti, atbilstoši minētajam lēmumam Alūksnes rajona tiesa un tās sastāvā esošā zemesgrāmatu nodaļa, Gulbenes rajona tiesa un tās sastāvā esošā zemesgrāmatu nodaļa, Madonas rajona tiesa un tās sastāvā esošā zemesgrāmatu nodaļa, Cēsu rajona tiesa un tās sastāvā esošā zemesgrāmatu nodaļa, Limbažu rajona tiesa un tās sastāvā esošā zemesgrāmatu nodaļa, kā arī Valkas rajona tiesa un tās sastāvā esošā zemesgrāmatu nodaļa tiek pievienota Valmieras rajona tiesai un attiecīgi tās sastāvā esošajai zemesgrāmatu nodaļai, mainot reorganizētās tiesas nosaukumu – Vidzemes rajona tiesa un attiecīgi – Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa.

Vidzemes rajona tiesas darbība arī pēc 15. februāra tiks nodrošināta visās līdzšinējo tiesu darbības vietās, tāpat arī Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas darbība tiks nodrošināta visās līdzšinējo zemesgrāmatu nodaļu darbības vietās.

Pielikumā: informatīvs materiāls par ieviestās reformas būtību un tiesas darba organizāciju pēc reformas, kas ietver arī biežām uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem.

Pievienotie faili

Atgriezties