Par izmaiņām ar Covid-19 izplatību noteiktajos ierobežojumos

11.05.2020

2020. gada 7. maijā Ministru kabinets veica grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Lai gan ārkārtējā situācija ir pagarināta līdz 2020. gada 9. jūnijam, valdība vienlaikus ir samazinājusi iepriekš noteiktos ierobežojumus vīrusa izplatības novēršanai.

Ņemot vērā minēto, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome ir aicinājusi arī zvērinātus tiesu izpildītājus izvērtēt iespēju atsākt apmeklētāju pieņemšanu gadījumos, kad konkrēto jautājumu nav iespējams atrisināt attālināti, izmantojot sakaru līdzekļus. Apmeklētāju pieņemšana pieļaujama pēc iepriekšēja pieraksta, lai novērstu to, ka apmeklētāji savstarpēji satiekas klātienē, kā arī nodrošinot nepieciešamo distanci starp apmeklētāju un zvērinātu tiesu izpildītāju vai viņa biroja darbinieku.

Tāpat, ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas valstī uzlabošanos, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome aicinājusi zvērinātus tiesu izpildītājus izvērtēt, vai nav radies pamats atjaunot kādas, iepriekš sakarā ar Covid-19 izplatību atliktās izpildu darbības.

Atgriezties