Par ātru un efektīvu valsts nodevas apmaksas kārtību

02.11.2017

Informējam, ka piedzinējiem pirms izpildu dokumentu iesniegšanas zvērinātam tiesu izpildītājam e-izsoļu vietnē sadaļā “Citi pakalpojumi” (https://izsoles.ta.gov.lv/citi-pakalpojumi) ir iespējams sagatavot un ģenerēt rēķinu par valsts nodevu par izpildu dokumentu iesniegšanu izpildei. Šādā gadījumā rēķina apmaksa veicama 30 dienu laikā. Pēc rēķina apmaksas piedzinējam jāiesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam izpildu dokuments ar pievienoto maksājuma uzdevumu, kurā redzams rēķina numurs.

Pielikumā pamācība: valsts nodevas par izpildu dokumentu iesniegšanu izpildei rēķinu ģenerēšana

Atgriezties