Par apmeklētāju nepieņemšanu zvērinātu tiesu izpildītāju prakses vietās

31.05.2021

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatību un noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, informējam, ka, pamatojoties uz  Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 16.1 pantu un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes 2021. gada  31. maija lēmumu, apmeklētāju pieņemšana zvērinātu tiesu izpildītāju prakses vietās ir pārtraukta līdz 2021. gada 10. jūlijam.

Atgriezties