Norisinās zvērinātu tiesu izpildītāju un viņu palīgu apmācības

21.05.2019

Šī gada maijā norisinās zvērinātu tiesu izpildītāju un viņu palīgu apmācības, kas ik gadu tiek rīkotas ar mērķi celt zvērinātu tiesu izpildītāju un viņu palīgu profesionālo kvalifikāciju. Apmācību ietvaros zvērinātiem tiesu izpildītājiem tiek sniegtas lekcijas par dažādiem aktuāliem tematiem. Kā lektori tiek pieaicināti attiecīgo jomu eksperti. Piemēram, zvērināts advokāts Jānis Lapsa informēja zvērinātus tiesu izpildītājus par aktualitātēm un problēmām, kas saistītas ar ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā un topošo Dzīvojamo telpu īres likumu. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja Iveta Kruka novadīja praktisku lekciju par dokumentu arhivēšanu, kas tiesu izpildītājiem būs noderīga pabeigto izpildu lietu pareizai sakārtošanai un nodošanai arhīviem. Savukārt zvērināts advokāts Rolands Neilands vērsa tiesu izpildītāju uzmanību uz ar kopīpašuma tiesisko regulējumu saistītiem jautājumiem.


pavasara apmācības 2019

pavasara apmācības 2019

pavasara apmācības 2019

pavasara apmācības 2019

Atgriezties