Līdzjūtība

11.11.2019

Es tagad aizeju, bet ne jau tālu,
Es aizeju tepat – ar citu sauli,
Ar citu zemi parunāt...


Izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģa Jura Gehtmana ģimenei, tuviniekiem un draugiem, viņu mūžībā pavadot.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija

Atgriezties