Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīte Bulgārijā

30.11.2016

2016. gada 17. un 18. novembrī Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pārstāves Guna Berlande un Andžela Vaitovska Sofijā (Bulgārijā) pēc Bulgārijas Privāto tiesu izpildītāju palātas uzaicinājuma piedalījās tās rīkotajā pieredzes apmaiņas seminārā. Seminārs bija veltīts tiesu izpildītāju profesijas un nolēmumu izpildes organizācijas jautājumiem Baltijas valstīs, kuru pieredzi Bulgārijas tiesu izpildītāji vēlas pārņemt.

Privāto tiesu izpildītāju profesija Bulgārijā tika izveidota 2005. gadā, vienlaikus saglabājot arī valsts algotu tiesu izpildītāju sistēmu. Šobrīd Bulgārijā darbojas aptuveni 200 privāto un 220 valsts tiesu izpildītāju. Privāto tiesu izpildītāju darbību regulē attiecīgs likums, saskaņā ar kuru tiesu izpildītāju uzdevums ir veikt civiltiesisko prasījumu piespiedu izpildi, kā arī privātajiem tiesu izpildītājiem likums atļauj nodot arī piespiedu izpildi valsts un pašvaldību labā. Visas privāto tiesu izpildītāju funkcijas ir saistītas ar nolēmumu izpildi, un pēc ieinteresēto personu lūguma tie nevar sniegt nekādus papildus pakalpojumus kā, piemēram, faktu fiksēšana, dokumentu piegāde vai publisko izsoļu rīkošana.

Bulgārijas Privāto tiesu izpildītāju palāta aktīvi strādā pie privāto tiesu izpildītāju profesijas un darbības pilnveidošanas, cenšoties panākt papildus funkciju piešķiršanu tiesu izpildītājiem, kā arī informācijas tehnoloģiju ieviešanu nolēmumu izpildes efektivizācijai. Šim nolūkam Bulgārijas Privāto tiesu izpildītāju palāta uzaicināja Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu izpildītāju profesionālo organizāciju pārstāvjus 2016. gada 17. un 18. novembrī apmeklēt Bulgārijas galvaspilsētu, lai tiktos ar Bulgārijas tieslietu ministri, Bulgārijas parlamenta Juridiskās komitejas priekšsēdētāju un deputātiem, juristiem, žurnālistiem un citām iesaistītajām personām un stāstītu par attiecīgi Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu izpildītāju profesijas organizāciju un tiesu izpildītāju funkcijām. Īpaša uzmanība tika veltīta Baltijas valstīs organizētajām elektroniskajām piespiedu izsolēm, par kuru ieviešanas nepieciešamību Bulgārijā valdību un parlamentu cenšas pārliecināt Bulgārijas Privāto tiesu izpildītāju palāta. 2016. gada 18. novembrī Bulgārijas Augstākajā tiesā organizētajā seminārā Baltijas valstu pārstāvji, tostarp, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes izpilddirektore Guna Berlande, prezentēja ieskatu savu valstu tiesu izpildītāju rīkoto izsoļu tiesiskajā regulējumā un praktiskajā norisē, kā arī atbildēja uz klātesošo un žurnālistu jautājumiem.

Bulgārijas Privāto tiesu izpildītāju palātas rīkotais pieredzes apmaiņas pasākums vērtējams kā lietderīgs ne tikai pašiem Bulgārijas tiesu izpildītājiem, bet arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu izpildītāju palātām, jo deva iespēju pārrunāt savstarpēji aktuālos jautājumus.

Atgriezties