Kas ir piespiedu izpildes process?

10.01.2019

Ja viena no pusēm uzņemtās saistības norunātajā termiņā neizpilda, nereti otrai pusei saistību izpildi iespējams panākt vien piespiedu izpildes procesā ar zvērināta tiesu izpildītāja iesaisti.

Kas ir piespiedu izpildes process – skaties infografikā.

pip

Atgriezties