Kādi ir parādnieka pienākumi un to neizpildīšanas sekas?

31.10.2017

Savu interešu nodrošināšanai parādniekam ir pienākums nolēmuma izpildes laikā sadarboties ar zvērinātu tiesu izpildītāju – sniegt patiesu un pilnīgu informāciju par savu mantisko stāvokli un darbavietu, informēt par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu un citi pienākumi.

Paradnieka pienakumi

Atgriezties