Izveidota Eiropas Parlamenta un Padomes 655/2014 regulas rokasgrāmata

10.10.2017

2017. gada 5. oktobrī Tieslietu ministrijas pastāvīgās darba grupas Civilprocesa likuma grozījumu izstrādei sanāksmes laikā notika Eiropas Sociālā fonda projekta ,,Justīcija attīstībai” ietvaros izdotā bukleta “Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas Nr.655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas procedūru, piemērošana Latvijā shēmās” atvēršana.

Pielikumā pievienojam izveidoto Eiropas Parlamenta un Padomes 655/2014 regulas rokasgrāmatu.

Eiropas Parlamenta un Padomes 655/2014 regulas rokasgrāmata

Atgriezties