Informācija par izmaiņām zvērinātu tiesu izpildītāju darba organizācijā no 2018. gada 1. marta

05.02.2018

Līdz ar Ogres rajona tiesas darbības teritorijas ietveršanu Zemgales tiesu apgabalā no 2018. gada 1. marta zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietām Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 35, Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 36 un Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 37 noteiktās teritorijas tiek iekļautas Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijā, vienlaikus mainot šo amata vietu nosaukumus attiecīgi uz Zemgales apgabaltiesas iecirkni Nr. 35, Zemgales apgabaltiesas iecirkni Nr. 36 un Zemgales apgabaltiesas iecirkni Nr. 37.

Jaunajos Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijas iecirkņos ar 2018. gada 1. martu amata pienākumu izpildei tiek pārcelti zvērināti tiesu izpildītāji, kuri līdz 2018. gada 28. februārim veikuši amata pienākumus Rīgas apgabaltiesas iecirknī Nr. 35, Rīgas apgabaltiesas iecirknī Nr. 36 un Rīgas apgabaltiesas iecirknī Nr. 37. Proti:

-       Zemgales apgabaltiesas iecirknī Nr. 35 – zvērināts tiesu izpildītājs Edgars Mihailovs;

-       Zemgales apgabaltiesas iecirknī Nr. 36 – zvērināta tiesu izpildītāja Iveta Kruka;

-       Zemgales apgabaltiesas iecirknī Nr. 37 – zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Gruziņa-Vanceviča.

Zvērinātiem tiesu izpildītājiem, kuri no 2018. gada 1. marta tiek pārcelti amata pienākumu izpildei Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijā, ir tiesības laika periodā līdz 2018. gada 31. decembrim turpināt pildīt amata pienākumus prakses vietā (biroja telpās), kas atrodas Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā. Tādējādi nodrošinot saprātīgu laika periodu visu nepieciešamo organizatorisko darbību veikšanai jaunu biroja telpu iekārtošanai citā administratīvajā teritorijā.

Informācija par zvērinātu tiesu izpildītāju prakses vietas adresēm, kontaktinformāciju un pieņemšanas laikiem pieejama Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes mājaslapā www.lzti.lv sadaļā „Zvērināti tiesu izpildītāji".

 

No 2018. gada 1. marta Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijā būs viena rajona (pilsētas) tiesa – Zemgales rajona tiesa. Sūdzību par Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijā praktizējoša zvērināta tiesu izpildītāja darbībām sprieduma izpildīšanā pēc reformas būs iespējams iesniegt jebkurā no Zemgales rajona tiesas atrašanās vietām (Jelgavā, Tukumā, Dobelē, Bauskā, Aizkrauklē, Jēkabpilī, kā arī Ogrē).

 

Tiesa informēs procesa dalībniekus par lietas izskatīšanas vietu un laiku. Pēc reformas ieviešanas var būt gadījumi, kad sūdzību izskatīs tiesnesis citā vietā, nevis tajā, kurā iesniegti dokumenti. Lietu sadales kārtība un citi tiesas darba organizēšanas jautājumi, tostarp lietas pārsūtīšanas kārtības noteikšana, ir tiesas priekšsēdētāja kompetencē. Ja lieta par zvērinātu tiesu izpildītāja darbību pārsūdzēšanu tiek pārsūtīta uz citu tiesas namu, lietas dalībnieks piedalās tiesas sēdē klātienē vai ar videokonferences starpniecību. Ja lietas dalībnieks vēlas lietas izskatīšanā piedalīties ar videokonferences starpniecību, lietas dalībniekam jāiesniedz lūgums par videokonferences izmantošanu lietas izskatīšanā.

 

Latvijas tiesu portāla manas.tiesas.lv sadaļā “E-pakalpojumi” ir iespējams sekot līdzi tiesvedības gaitai. Ievadot lietas numuru vai tiesas pavēstes numuru, var iegūt informāciju par lietas virzību. Autorizēti Latvijas tiesu portāla manas.tiesas.lv lietotāji var izmantot e-pakalpojumu “Manas lietas”. Šādā gadījumā papildus tiesvedības gaitas datiem, lietotājs var iepazīties ar elektroniskiem dokumentiem (arī skenētiem), ja tādi lietā atrodas. Tāpat autorizēti lietotāji var noklausīties arī tiesas sēžu audioprotokolus. Latvijas tiesu portālā manas.tiesas.lv fiziskas personas var autorizēties ar lietotājvārdu un paroli, ko piešķir Tiesu administrācija, ar elektronisko parakstu vai elektronisko identifikācijas karti, kā arī lielāko komercbanku internetbankas piekļuves rekvizītiem. Juridiska persona var autorizēties ar lietotājvārdu un paroli, kas pirms tam pieprasīta Tiesu administrācijā, sadarbības līgumā noteiktajā kārtībā.

 

Svarīgi! Civilprocesa likums nosaka, ka blakus sūdzību par rajona (pilsētas) tiesas lēmumu, kas, izskatot sūdzību par Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 35, Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 36 vai Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 37 zvērinātu tiesu izpildītāja darbībām sprieduma izpildīšanā (Civilprocesa likuma 632. pants), pasludināts līdz 2018. gada 28. februārim, izskata Rīgas apgabaltiesa. Tas nozīmē, ka Rīgas apgabaltiesa pabeidz tās lietas, kuru izskatīšana apelācijas kārtībā pēc būtības uzsākta, kā arī pēc 2018. gada 1. marta pieņem izskatīšanai blakus sūdzības par Ogres rajona tiesas lēmumiem, kas pasludināti līdz 2018. gada 28. februārim. Savukārt pēc 2018. gada 1. marta pasludinātie lēmumi apelācijas kārtībā pārsūdzami Zemgales apgabaltiesā.

Atgriezties