ENABLE projekta rezultāti: Baltijas valstis uz pārējo valstu fona izceļas ar īpaši progresīviem IT risinājumiem

15.12.2018

13. decembrī Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes izpilddirektore Guna Berlande padomei  prezentēja ENABLE projekta rezultātus.

guna2

Projekta, kurā piedalījās 8 ES dalībvalstis, izpētē secināts, ka Baltijas valstis uz pārējo valstu fona izceļas ar īpaši progresīviem IT risinājumiem – iespēju elektroniski apķīlāt un e-izsolē pārdot parādnieka kustamo mantu, nekustamo īpašumu, tiešsaistē elektroniski apķīlāt parādnieka naudas līdzekļus kredītiestādēs. Tikmēr tādās valstīs kā Bulgārija un Grieķija gandrīz visas nolēmumu izpildes darbības noris tikai “papīra procesā”. 

Lai šīs atšķirības praksē mazinātu un ES līmenī nodrošinātu vienkāršu un ātru nolēmumu izpildes procesu, kas nepieļautu iespēju parādniekam izvairīties no saistību izpildes, pārceļoties uz dzīvi vai reģistrējot savu mantu citā dalībvalstī, dalībvalstīm aktīvi turpināms darbs ne tikai pie nacionālās, bet arī pārrobežu elektroniskās saziņas ieviešanas tieslietu jomā. Viens no šādiem flagmaņprojektiem – E-codex jau uzsākts, strādājot pie tā, lai, izmantojot IT tehnoloģijas, nākotnē nodrošinātu ES dalībvalstu pilsoņiem un tieslietu jomā strādājošiem vienkāršu un drošu saziņas kanālu pārrobežu, tostarp nolēmumu izpildes, procesu īstenošanai.

enable3

Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu ENABLE 2017. gada janvārī uzsāka UIHJ - Union Internationale des Huissiers de Justice/Starptautiskā tiesu izpildītāju savienība sadarbībā ar Tesaloniku Aristoteļa Universitāti un Eiropas Konstitucionālo tiesību centru. Projekta mērķis bija izpētīt 8 ES valstīs – Beļģijā, Bulgārijā, Igaunijā, Grieķijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē un Portugālē – sastopamos nacionālos e-justīcijas risinājumus dematerializētai informācijas apmaiņai un informācijas ieguvei civilās tiesvedības nolēmumu izpildei. Viens eksperts no katras valsts sagatavoja pētījumu par situāciju attiecīgajā jomā savā valstī. No Latvijas puses šo ziņojumu sagatavoja Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes izpilddirektore G. Berlande.

Vairāk informācijas: ENABLE projekta mājaslapā https://access2just.eu/.

enable4


 

 

Atgriezties