Cik lielus ieturējumus var veikt no parādnieka darba samaksas?

10.05.2019
Cik lielu summu var ieturēt no parādnieka darba samaksas, ja parāda piedziņu veic zvērināts tiesu izpildītājs? 

Ieturējumu apmērs ir atkarīgs no piedzenamā parāda veida un piedzenamo parādu skaita. Tomēr ikvienā gadījumā likums paredz noteiktu summu, kas parādniekam saglabājama. Ieturējumus izdara darba devējs, pamatojoties uz zvērināta tiesu izpildītāja rīkojumu. 

Piedziņas vēršana uz parādnieka darba samaksu ir viens no piespiedu izpildes līdzekļiem, ko zvērināts tiesu izpildītājs var piemērot parāda piedziņas procesā. Ieturējumu apmērs un parādniekam saglabājamo līdzekļu apmērs noteikts Civilprocesa likuma 594. pantā.

ieturējumi no darba samaksas 2019 IG

Atgriezties