Augustā ievērojami palielinājies valsts budžetā atgūto uzturlīdzekļu apjoms

10.09.2018

Preses relīze

2018. gada 10. septembrī

AUGUSTĀ IEVĒROJAMI PALIELINĀJIES VALSTS BUDŽETĀ ATGŪTO UZTURLĪDZEKĻU APJOMS

Augustā, salīdzinot ar jūliju, par 12% jeb 75,6 tūkstošiem eiro palielinājies atgūto naudas līdzekļu apjoms uzturlīdzekļu piedziņas lietās. Kopumā gada astoņos mēnešos tiesu izpildītāji piedziņas procesā šīs kategorijas lietās valsts budžetā atguvuši 4,78 miljonus eiro, kas ir par 34% jeb 1,2 miljoniem eiro vairāk nekā 2017. gada pirmajos astoņos mēnešos, kad tika atgūti 3,56 miljoni eiro.

“Iemesls, kādēļ parādnieki aktīvāk sākuši meklēt iespējas atdot līdzekļus valstij, ko tā parādnieka vietā izmaksājusi bērna uzturam, ir bažas pazaudēt transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Pasaules pieredze rāda, ka šāda aizlieguma ieviešana ir efektīvs veids, kā piespiest parādnieku sākt risināt situāciju. To jūtam arī ikdienā praksē – daļa uzturlīdzekļu parādnieku ir sākuši paši interesēties par sava parāda atmaksas iespējām,“ skaidro Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja vietniece Iveta Kruka.

Saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (turpmāk – UGFA) sniegto informāciju tā ir pieņēmusi 47 lēmumus par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu. Minētā aizlieguma piemērošana ir galējais līdzeklis, un tā mērķis nav sodīt uzturlīdzekļu nemaksātāju, bet vispirms aizsargāt bērnu tiesības un veicināt vecāku pienākuma pildīšanu – uzturlīdzekļu maksāšanu.

UGFA

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas statistika

Uzturlīdzekļu nemaksātāji Latvijas sabiedrībā ir visnegatīvāk vērtētie parādnieki*, tomēr uzturlīdzekļu jeb alimentu atgūšana joprojām ir viena no izplatītākajām lietu kategorijām, ar kurām ikdienā nākas strādāt tiesu izpildītājiem. Pēdējos divos gados tiesu izpildītāju lietvedībā kopā reģistrētas vairāk nekā 10 000 uzturlīdzekļu piedziņas lietu.

Uzturlīdzekļu piedziņai nonākot pie zvērināta tiesu izpildītāja, parādniekam jārēķinās, ka parāda atgūšanas procesā var tikt vērsta piedziņa uz parādnieka darba algu, pensiju, naudas līdzekļiem kredītiestādēs, kustamo mantu, kā arī nekustamo īpašumu.

Lai izvairītos no zvērināta tiesu izpildītāja iesaistes parāda atgūšanas procesā, uzturlīdzekļu nemaksātāji var vienoties ar UGFA par uzturlīdzekļu parāda atmaksas kārtību. Jāņem gan vērā, ka vienošanos ar UGFA iespējams noslēgt, ja uzturlīdzekļu izmaksa no uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek veikta bez tiesas nolēmuma. Vairāk informācijas par vienošanās noslēgšanas kārtību un nosacījumiem var atrast UGFA mājaslapā www.ugf.gov.lv.

* Šā gada maijā pētījumu centra SKDS un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka tie, kas labprātīgi nemaksā uzturlīdzekļus saviem bērniem, ir Latvijas iedzīvotāju vidū visnegatīvāk vērtētie parādnieki – ļoti negatīvi viņus vērtē gandrīz 60%, savukārt drīzāk negatīvi gandrīz 17% iedzīvotāju.

Tiesu izpildītāji ir valsts amatpersonas, kuru pienākums ir panākt tiesu spriedumu izpildi aizskartās puses, valsts un sabiedrības interesēs. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pienākums ir rūpēties par nozares pārstāvju profesionalitāti un publiski pārstāvēt viņu viedokli.

###

 

 

Papildu informācija:

Baiba Litvina,

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes

kontaktpersona saziņai ar medijiem

Tālrunis: +371 67290005; +371 27840355

E-pasts: [email protected]

www.lzti.lv

facebook.com/LZTIP

 

Atgriezties