Ar 2017.gada 1.februāri mainīta kārtība, kādā tiks izsniegtas izziņas uzturlīdzekļu saņemšanai no Uzturlīdzekļu garantiju fonda

02.02.2017

2017.gada 1.februārī stājās spēkā grozījumi Civilprocesa likuma 572.1 panta pirmajā daļā, kas garantē piedzinējam ātrāku uzturlīdzekļu saņemšanas kārtību no Uzturlīdzekļu garantiju fonda gadījumā, ja parādnieks nereaģē uz tiesu izpildītāja paziņojumā norādīto pienākumu veikt uzturlīdzekļu parāda samaksu un nenodrošina kārtējo uzturlīdzekļu maksājumu.

Jaunā kārtība paredz, ka tiesu izpildītājs, uzsākot izpildu lietvedību uzturlīdzekļu piedziņas lietā, nosūta parādniekam Civilprocesa likuma 555. panta pirmajā daļā norādīto paziņojumu par pienākumu izpildīt nolēmumu, uzaicinot parādnieku segt uzturlīdzekļu parādu un nodrošināt kārtējos uzturlīdzekļu maksājumus paziņojumā norādītajā termiņā un paziņojumā norādītajā apmērā.

Gadījumā, ja parādnieks paziņojumā noteiktajā termiņā tiesu izpildītāja depozīta kontā neieskaitīs paziņojumā norādīto summu, tiesu izpildītājs Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai sniegs ziņas, ka nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu vai akts, kas ietver vienošanos par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem un izpildāms tiesas spriedumu izpildes kārtībā, netiek pildīts.

Līdz ar to turpmāk piedzinējs varēs saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda jau tajā brīdī, kad parādnieks nebūs reaģējis uz tiesu izpildītāja paziņojumā norādīto pienākumu veikt uzturlīdzekļu parāda samaksu un nodrošināt kārtējo uzturlīdzekļu maksājumu. Iepriekš spēkā esošais regulējums paredzēja, ka tiesu izpildītājam vispirms bija jākonstatē, ka piemērojot visus Civilprocesa likuma 557. panta 1., 2., un 3. punktā norādītos piespiedu izpildes līdzekļus, uzturlīdzekļu piedziņa no parādnieka nav iespējama vai iespējama tādā apmērā, kas ir mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru.

 

Atgriezties