Administratīvā naudas soda piedziņa

28.11.2017

Statistika rāda, ka ik gadu liels skaits administratīvi sodīto personu labprātīgi nesamaksā tām piemērotos naudas sodus un to atgūšana piespiedu kārtā ir jāveic zvērinātiem tiesu izpildītājiem. 2017. gada 1. pusgadā zvērinātiem tiesu izpildītājiem no dažādām valsts institūcijām izpildei iesniegti 26 794, 2016. gadā – 58 026, 2015. gadā – 64 690 administratīvo pārkāpumu lietās pieņemtie nolēmumi. Visbiežāk tie ir nesamaksātie naudas sodi lietās par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī, par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē. Nereti vienai personai ir vairākas administratīvās lietas.

Ar kādiem piespiedu izpildes līdzekļiem zvērinātam tiesu izpildītājam ir pienākums atgūt nenomaksātos administratīvos naudas sodus – skatīt infografikā.

Admin sods_infografika

Atgriezties