Par apmeklētāju nepieņemšanu zvērinātu tiesu izpildītāju prakses vietās

06.04.2021

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatību un noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, informējam, ka, pamatojoties uz  Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 16.1 pantu un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes 2021. gada  6. aprīļa lēmumu, apmeklētāju pieņemšana zvērinātu tiesu izpildītāju prakses vietās ir pārtraukta līdz 2021. gada 10. maijam.

Atgriezties