Aktualitātes

Visas Aktualitātes

Rekvizīti valsts nodevas apmaksai

Saņēmējs:
Valsts kase
Reģistrācijas Nr.:
90000050138
Konta nr.:
LV71TREL1060190911300
Saņēmēja iestāde:
Valsts kase
Saņēmēja BIC:
TRELLV22
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 34. panta sesto daļu, iesniedzot izpildu rakstu vai citu izpildu dokumentu izpildei, maksājama valsts nodeva — €2,85.